Indirect Referral Bonus

Ang INDIRECT REFERRAL BONUS ay matatanggap mo kung ang iyong direct referrals ay nagkaroon ng sariling invites na nagging dealer din ng UPS. May matatanggap ka ring bonus para sa mga sumunod na invites ng invites ng direct referral mo. Minsan hindi mo na sila direktang kakilala. Kung Global Dealer ang package mo, makakatanggap ka ng P60 para sa lahat ng mga indirect referrals mo.

May option sa iyong UPS webtool kung saan mababasa mo ang lahat ng pangalan ng iyong mga indirect referrals.

Kung hindi Global Package ang iyong kinuha, magrefer sa Summary Bonus Matrix para malaman kung magkano ang iyong Indirect Referral Bonus.

Makikita sa larawan sa baba na ikaw si A.  Ang iyong mga direct referrals ay B. Ang iyong mga indirect referrals ay C, D, and so on.

Screenshot (122)indirect referral

Note: Nais kong linawin na ang leverage marketing part ng UPS ay hindi mandatory. Ibig sabihin option mo kung gagawin mo ang mag leverage. Pag ginawa mo ito mas madadagdagan pa ang Income mo. Gawin mo man ito o hindi sigurado pa rin na may income dahil sa Traditional Business ng UPS. Ito yun pag tangkilik mo mismo ng mga services na inaalok nila. Maari ikaw ang mismo ang gagamit ng services nila o ikaw ang nilapitan ng publiko para gamitin ang mga services na ito. Ang Services na ito ay ang mga sumusunod; Unified Loading, Air Ticketing, Remittance, Travel & Tours, Bills Payment at E-Insurance.

 

Advertisements

Mag iwan ng komento :)

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s